De laatste dagen van het jaar gaan nu voorbij. Het is terug een bewogen jaar geweest, waarbij Corona-beperkingen ook de sport vaak belemmerden.

Laten we positief naar 2022 kijken en alvast rekenen op een jaar waar we misschien het normale leven terug meer en meer kunnen opnemen.

Alvast een aangenaam jaareinde en de beste wensen voor 2022. Hou jezelf en je familie veilig en gezond !

 

Vanwege de leden van het PBA bestuursorgaan.