Tornooien die PBA organiseert: Georges Rogiers, PK Volwassenen, PK Jeugd en Senioren, IPJO ( IPJO in beurtrol met de andere provincies )

Ook andere organisaties, zoals de Vlaamse- en/of Belgische kampioenschappen kunnen door de PBA worden ingericht. Op vraag van de Stedelijke Sportraad van de Stad Antwerpen staat zij in voor de organisatie van het tornooi “Georges Rogiers”, dat jaarlijks doorgaat in de maand oktober.

Wisselschaal Georges Rogiers

Toen op 20 mei 1995 onze toenmalige voorzitter Georges Rogiers net vóór de Algemene Vergadering van de VBL in het PBA lokaal plots neerzeeg en de opgeroepen medische hulp niet meer kon baten, heerste er binnen onze federatie grote verslagenheid. Georges was op 5 mei net opnieuw verkozen op de Algemene Vergadering van de PBA voor een nieuw mandaat van 2 jaar. Op de eerste vergadering na zijn overlijden werd dan ook unaniem door de Raad van Bestuur van de PBA beslist om geen nieuwe voorzitter aan te stellen, doch zijn functie tot de AV van 1996 te doen waarnemen door de ondervoorzitter. Gezien de jeugd Georges nauw aan het hart lag, werd aan zijn kinderen Ingrid en Erik de toelating gevraagd om een wisselschaal naar hem genaamd in het leven te roepen voor de meest verdienstelijke jeugdspeler gedurende één seizoen.

Om in aanmerking te komen voor de titel van meest verdienstelijke jeugdspeler moet er door de jeugd deelgenomen worden aan de provinciale kampioenschappen bij zowel de volwassenen als bij de jeugd. De speler die de meeste wedstrijden wint in beide kampioenschappen, mag gedurende het volgende seizoen de wisselschaal in zijn bezit houden. Ingeval er meerdere spelers een gelijk aantal wedstrijden gewonnen hebben, zal de speler die het grootste aantal enkelwedstrijden heeft gewonnen bij de volwassenen, als winnaar worden beschouwd. De uitreiking van de trofee vindt telkens plaats tijdens de volwassenenkampioenschappen van het seizoen dat volgt. Er werd beslist om vanaf 2009 twee wisselschalen uit te reiken: één voor jongens en één voor meisjes. De eerste laureaten in het nieuwe dubbelsysteem waren Birger Abts en Tine Roeymans, beide van Royal Antwerp.

De historiek van de laureaten van deze wisselschaal.

 

Clubtoernooien

Badminton Vlaanderen overzicht van de recreatieve tornooien

Badminton Vlaanderen overzicht van de officiële toernooien