Midden: Lieven De Mulder - Rechts: Walter Van Gorp

Op 7 juli 1977 werd onder initiatief van Lieven De Mulder (Olve) een eerste vergadering gehouden in de sporthal aan de Emiel Vloorstraat te Antwerpen-Kiel, waarmee de eerste stappen werden gezet tot het oprichten van een provinciale afdeling badminton in Antwerpen naar analogie met de reeds bestaande raden in Limburg en West-Vlaanderen.

Deze bijeenkomst heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting op 22 september 1977 van de Provinciale Badmintonraad Antwerpen, afgekort PBA, toen een feitelijke vereniging. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Lieven De Mulder en secretaris/penningmeester Walter Van Gorp (Olve). De eerste aangesloten clubs, 10 in totaal, waren: Amateurs, Antwerp, Bacss, Beco, Carltons, Olbad, Olve, Olympia, Rolowi en Smash. – meer info over de geschiedenis van de PBA kan je hier lezen.

 

Doel van de vereniging is de promotie en bevordering van badminton als recreatieve- en competitiesport in de provincie Antwerpen.

PBA vzw is één van de provinciale raden in het Vlaamse landsgedeelte en groepeert circa 55 clubs uit de provincie Antwerpen die aangesloten zijn bij Badminton Vlaanderen. PBA behartigt daarmee de belangen van meer dan 5800 spelers!

PBA vzw maakt deel uit van Badminton Vlaanderen vzw, de overkoepelende badmintonliga voor het Vlaamse landsgedeelte, welke op haar beurt weer lid is van de Belgische Badmintonfederatie (BFF):

 

 

Links naar de website van:

Badminton Vlaanderen – www.badmintonvlaanderen.be
Koninklijke Belgische Badmintonfederatie – www.belgian-badminton.be
Badminton Europe – www.badmintoneurope.com
Badminton World Federation – www.bwfbadminton.com

Contact & administratie PBA vzw

Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen vzw (afgekort PBA vzw)
Maatschappelijke zetel & Secretariaat:

  • Beemdenlaan 23 B – bus 202
  • 2550 Kontich (na goedkeuring nieuwe statuten)
  • E-mail: secretaris@badminton-pba.be
  • Ondernemingsnummer 434.160.617
  • RPR Antwerpen
  • Rekeningnummer BE15 9731 3864 1730

De werking van de vereniging is gebaseerd op de Statuten (link naar nieuw document na goedkeuring nieuwe statuten) en het Intern Reglement (link naar nieuw document na goedkeuring nieuwe statuten).

Jaarlijks wordt de Algemene Vergadering georganiseerd. Hiervoor ontvangen de aangesloten clubs tijdig een uitnodiging. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering staat in de Statuten.

Maandelijks komt de Raad van Bestuur bij elkaar voor de bestuursvergadering. De bestuursleden nemen ook deel aan vergaderingen met externe organisaties.

De vereniging heeft verschillende commissies die elk een aantal van de activiteiten van PBA coördineert. Elke commissie heeft één of meerdere vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur. Sommige commissies worden bovendien ondersteund door medewerkers die geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. De verantwoordelijken van deze commissies vertegenwoordigen tevens de belangen van de Antwerpse clubs en spelers tijdens interprovinciale vergaderingen en vergaderingen op Vlaams en Belgisch niveau georganiseerd door Badminton Vlaanderen (BV) en/of de Belgische Badmintonfederatie (BBF).

Vacatures

We zijn continu op zoek naar mensen die zich mee willen inzetten voor de badmintonsport in onze provincie. Dus als je zin hebt om als medewerker of bestuurslid mee te helpen aan de PBA-werking, aarzel niet en stuur een mailtje naar de PBA secretaris (secretaris@badminton-pba.be). We zijn er zeker van dat we samen een taak vinden die bij jouw interesses en beschikbare tijd passen!