Een nieuwe club

Een nieuwe club dient eerst bij Badminton Vlaanderen een toetredingsformulier in te
vullen en wordt daarna ook aan PBA doorgegeven – https://www.badmintonvlaanderen.be/page/27253/Club-opstarten

Bestaande clubs

Wijzigen contactgegevens van bestuurders en medewerkers van je club ( via Badminton Vlaanderen ).
De bestaande clubs dienen de contactgegevens van hun bestuursleden, trainers en leden up-to-date te houden in de database van Badminton Vlaanderen. Ook PBA gebruikt deze gegevens van voorzitter, secretaris, penningmeester, competitieverantwoordelijke enzomeer uit deze database. Zorg dus dat de juiste persoon aan de juiste bestuursfunctie
is gekoppeld na wijziging en dat de contactgegevens als mail adres en telefoonnummer zeker correct blijven !
https://www.badmintonvlaanderen.be/member/login.aspx?returnurl=%2f