Algemeen:

De provinciale jeugdcompetitie is toegankelijk voor één of meerdere ploegen van clubs die aangesloten zijn bij de Badminton Vlaanderen én een jaarlijkse werkingstoelage betalen aan de PBA. Deelname aan de jeugdcompetitie is gratis. Er is een specifiek reglement voor de provinciale jeugdcompetitie.

Inschrijven:

Ploegen die wensen deel te nemen aan de provinciale jeugdcompetitie dienen zich in te schrijven via hun club. De inschrijving gebeurt online en wordt telkens in de maand april naar alle clubs verzonden.

De club kan dit online doen via het door Badminton Vlaanderen ontwikkelde online platform. Online inschrijven via Competitie Platform

Jeugdcompetitiereglement:

Voor de provinciale jeugdcompetitie is het nieuwe provinciale competitiereglement voor jeugd van kracht, dat ingaat vanaf seizoen 2010-2011. Het werd voorgesteld op de Algemene Vergadering van 24 april 2015.

De laatste versie vind je hier: Reglement Jeugdcompetitie PBA

Ontmoetingsformulieren:

De officiële ontmoetingsformulieren, die op de Algemene Vergadering aan de clubs worden uitgedeeld, dienen juist, volledig en duidelijk leesbaar ingevuld te worden. Het witte formulier is bestemd voor de thuisploeg. Het groene voor de bezoekers. Beide formulieren dienen door respectievelijk de thuisploeg en de bezoekers te worden bijgehouden tot de start van het volgende seizoen. Op vraag van de verantwoordelijke jeugdcompetitie dienen ze opgestuurd te worden naar de hem.

Kalenderwijzigingen:

Het verplaatsen van een ontmoeting na het begin van het competitieseizoen, d.w.z. na 1 september, wordt enkel en alleen toegestaan bij heirkracht en na beoordeling door de verantwoordelijke van de jeugd sportcompetitie.

De jeugdverantwoordelijken van beide clubs zorgen voor een nieuwe datum, die door beide ploegen bevestigd wordt via mail. Deze bevestiging wordt doorgestuurd naar de jeugdsportcommissie.

Reeksindeling, kalenders en rangschikking

De reeksindeling wordt opgesteld begin Juni, afhankelijk van de deelnemende ploegen kunnen reeksen worden samengevoegd om zo het aantal ontmoetingen zo optimaal mogelijk te verdelen.