Raad van Bestuur

Linda Schippers ( voorzitter ) – voorzitter@badminton-pba.be
Bruno Wuyts ( Penningmeester ) – penningmeester@badminton-pba.be
Patrick Broeckx ( secretaris ) – secretaris@badminton-pba.be
Sigurd Dieleman ( Competitieverantwoordelijke ) – competitie@badminton-pba.be
Evelien De Bra ( Klassementsverantwoordelijke ) – klassementen@badminton-pba.be
Eddy Verbist ( Wedstrijdfunctionarissen ) – wfc@badminton-pba.be
Lutgarde Symons ( medewerker competitie ) – gemengdecompetitie@badminton-pba.be
Hilde Symons ( medewerker competitie ) – herencompetitie@badminton-pba.be +
jeugdcompetitie@badminton-pba.be
Kristine De Cuyper ( jeugdtrainingscommissie ) – planning@badminton-pba.be
Luc Van den Heuvel ( seniorenverantwoordelijke ) – seniorencompetitie@badminton-pba.be
Peter Kiekens ( online media ) – online@badminton-pba.be

Ere bestuursleden

René Rooman – ere-secretaris
Nelly Halsberghe – ere-penningmeester

Commissies

Sportcommissie

Tornooicommissie

 • Organisatie van provinciale kampioenschappen
 • Organisatie van Georges Rogierstornooi
 • Ondersteuning van het PBA Jeugdcircuit waaraan beginnende jeugdspelers kunnen deelnemen.
 • Bestuursleden

Jeugdtrainingscommissie

 • Organiseren van extra jeugdtrainingen voor talentvolle spelers die geselecteerd worden uit de verschillende clubs.
 • Ontwikkelen van talentvolle jeugdspelers tot nationaal en internationaal niveau.
 • Deelname aan nationale en internationale stages en tornooien.
 • Bestuursleden:

Recreantencommissie

 • Organiseren van ontmoetingen voor recreanten.
 • Bestuursleden:

Wedstrijdfunctionarissencommissie

 • Verzorgen opleiding aan kandidaat-umpires binnen onze provincie
 • Bestuursleden:

Klassementen- en reglementencommissie

 • Opmaken en onderhouden van provinciale reglementen.
 • Deelnemen aan vergaderingen betreffende klassementen, rankings, reglementen, … op Vlaams of Belgisch niveau
 • Bestuursleden:

Medewerkers