Raad van Bestuur

Peter Kiekens ( voorzitter – online media – tornooien ) – voorzitter@badminton-pba.be

Patrick Broeckx ( secretaris ) – secretaris@badminton-pba.be

Bruno Wuyts ( penningmeester ) – penningmeester@badminton-pba.be

Sigurd Dieleman ( competitieverantwoordelijke ) – competitie@badminton-pba.be

Evelien De Bra ( klassementsverantwoordelijke ) – klassementen@badminton-pba.be

Lutgarde Symons ( medewerker competitie ) – gemengdecompetitie@badminton-pba.be

Hilde Symons ( medewerker competitie ) – herencompetitie@badminton-pba.be +
jeugdcompetitie@badminton-pba.be

Luc Van den Heuvel ( seniorenverantwoordelijke ) – seniorencompetitie@badminton-pba.be

Linda Schippers ( bestuurslid) – linda@badminton-pba.be

Eddy Verbist ( wedstrijdfunctionarissen ) – wfc@badminton-pba.be

Kristine De Cuyper ( jeugdtrainingscommissie ) – planning@badminton-pba.be


Ere bestuursleden

René Rooman – ere-secretaris
Nelly Halsberghe – ere-penningmeester

Commissies

Sportcommissie

Tornooicommissie

 • Organisatie van provinciale kampioenschappen
 • Organisatie van Georges Rogierstornooi
 • Ondersteuning van het PBA Jeugdcircuit waaraan beginnende jeugdspelers kunnen deelnemen.
 • Bestuursleden

Jeugdtrainingscommissie

 • Organiseren van extra jeugdtrainingen voor talentvolle spelers die geselecteerd worden uit de verschillende clubs.
 • Ontwikkelen van talentvolle jeugdspelers tot nationaal en internationaal niveau.
 • Deelname aan nationale en internationale stages en tornooien.
 • Bestuursleden:

Recreantencommissie

 • Organiseren van ontmoetingen voor recreanten.
 • Bestuursleden:

Wedstrijdfunctionarissencommissie

 • Verzorgen opleiding aan kandidaat-umpires binnen onze provincie
 • Bestuursleden:

Klassementen- en reglementencommissie

 • Opmaken en onderhouden van provinciale reglementen.
 • Deelnemen aan vergaderingen betreffende klassementen, rankings, reglementen, … op Vlaams of Belgisch niveau
 • Bestuursleden:

Medewerkers

 • Sam Melis – Jeugdtrainingen – jeugd@badminton-pba.be
 • Tim Verbaeten – Damescompetitie – damescompetitie@badminton-pba.be
 • Marijke Verbessem – Kledij jeugdtrainingscommissie
 • Nelly Halsberghe – assistentie financiën en opvolging G-commissie
 • Staf Cools – Financieel commissaris