PBA verantwoordelijke – Kristine De Cuyper

Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt zeker ook voor badminton. Vele kinderen vinden rond de leeftijd van 6 jaar de weg naar één van de clubs uit onze provincie die een leuke en leerrijke jeugdtraining aanbieden. In de clubs wordt immers de basis gelegd en worden de vaardigheden verder uitgebreid. De rol van de clubs kan bij de ontwikkeling van de badminton skills kan niet onderschat worden. Maar was je al iets ouder vooraleer je de badmintonbacterie te pakken kreeg. Geen probleem, uiteraard ben je ook meer dan welkom bij onze clubs!

Provinciale trainingsmomenten voor clubspelers

Minstens 2 keer per jaar krijgen de talentjes van de clubs (6-12 jaar) de kans om deel te namen aan een training door de trainers van de PBA Jeugdselectie.

Dus ben je jong, gemotiveerd en heb je badminton talent? Dan ben je meer dan welkom op één van deze trainingsmomenten!

Als je interesse hebt om eens deel te nemen, laat dit dan zeker aan je clubtrainer weten. Hij/zij wordt steeds op de hoogte gebracht wanneer er een trainingsmoment wordt gepland.

De spelertjes die deelnemen krijgen steeds feedback over hun sterke kanten en de punten waarop ze nog kunnen verbeteren. En heel misschien word je na afloop wel uitgenodigd om toe te treden tot de PBA Jeugdselectie!

PBA Jeugdselectie

De PBA Jeugdselectie groepeert de betere spelers uit onze provincie. Bovenop de wekelijkse clubtraining(en) krijgen de selectiespelers van onze provincie nog 1, 2 of 3 extra trainingsmomenten aangeboden. Deze trainingen worden geleid door gediplomeerde A- of B-trainers of initiator trainers. Zo worden onze selectiespelers getraind om op termijn mee te kunnen met de Belgische top bij de jeugd. En sommigen onder hen kunnen ook Europees aardig uit de voeten.

Naast wekelijkse selectietrainingen krijgen de PBA-selectiespelers de kans om deel te nemen aan tornooien op niveau in België (Yonex Belgian Junior Master Circuit) en buitenland. Dit kunnen ééndaagse tornooien zijn maar ook tornooien die 2 of 3 dagen duren. Op deze tornooien zorgen onze trainers steeds voor coaching.

Rechten en plichten van de spelers van de PBA Jeugdselectie

PBA selectiespelers moeten lid zijn (of zo snel mogelijk worden aangesloten) bij één van de Antwerpse clubs die aangesloten zijn bij Badminton Vlaanderen.

Van al onze selectiespelers wordt verwacht dat hij of zij de juiste spirit toont op het badmintonveld. Fair play ten opzichte van tegenstanders en medespelers, maximale en nooit aflatende inzet op training en tornooien, het WIJ gevoel in de trainingen zijn enkele voorbeelden van waarden die voor de PBA selectiespelers belangrijk zijn.

De kinderen die geselecteerd worden voor de PBA Jeugdselectie, hebben de kans zich gedurende één jaar te vervolmaken onder leiding van deskundige en gediplomeerde badmintontrainers. Aangezien er veel geïnvesteerd wordt in deze jongeren, heeft de PBA ook heel wat verwachtingen. Om blijvend deel uit te maken van de selectie is vooral de bereidwillige inzet van de spelers en hun ouders of begeleiders vereist gedurende het hele seizoen.

Begin september wordt er een info-moment georganiseerd voor nieuwe (en bestaande) selectiespelers waar de werking wordt uitgelegd. Aanwezigheid van de ouders is daarom een must. Je kan er bovendien al je vragen stellen. In september en januari krijgen de ouders een kalender en uitgebreide infobrief waar het programma voor de verschillende leeftijdscategorieën worden voorgesteld.

Kostprijs

Afhankelijk van het aantal trainingsmomenten per week, wordt er in oktober en februari een trainingsbijdrage gevraagd van de selectiespelers. Reken op een bedrag van 110€ (1 wekelijks trainingsmoment), 135€ (2 wekelijkse trainingsmomenten) of 160€ (3 wekelijkse trainingsmomenten). Met dit bedrag worden de zaalhuren, trainers, coaching en shuttles betaald.

Wanneer je als PBA selectiespeler deelneemt aan een tornooi, wordt verwacht dat je je rode PBA-trainingsvestjes en shirts draagt. Hiervoor wordt jaarlijks een kleine huurprijs gevraagd en een éénmalige borg die je terugkrijgt wanneer je aan het einde van je PBA carrière alles netjes terugbezorgt.

IPJO

Ieder jaar neemt onze selectie deel aan de InterProvinciale JeugdOntmoeting, ook wel IPJO genoemd, en dit na selectie binnen de spelersgroep van de jeugdselectie. Voor deze ontmoeting worden extra inspanningen verwacht zowel van spelers als trainers.

Dit tornooi wordt voorafgegaan door een trainingsweekend waarop iedere pre-geselecteerde speler voor de IPJO moet aanwezig. Door zijn aanwezigheid bevestigt deze speler zich ook beschikbaar te stellen voor de IPJO. Zowel het voorbereidende weekend als de IPJO zelf is een volledig weekend met
overnachting en maaltijden. Omdat de overnachtingen en het eten inbegrepen zijn, dient er wel een aparte bijdrage betaald te worden.

Helaas kunnen niet al onze selectiespelers deelnemen aan de IPJO, gezien het aantal te spelen wedstrijden beperkt is. Zo hebben bv. tweedejaars meer kans om deel te nemen dan eerstejaars. Maar dat neemt niet weg dat iedereen van harte wordt uitgenodigd om mee te komen supporteren voor ons team! Het rode legioen achter onze selectie zorgt er mee voor dat we jaarlijks meestrijden voor de overwinning!