Verslag JCC Rita Serveert 19/11/2022

Het JCC van Rita Serveert ging dit jaar door in de sporthal van Sint-Rita te Kontich op 19 november 2022. Na enkele veranderingen van verantwoordelijken en 2 jaar het jeugdtoernooi niet meer georganiseerd te hebben, was het toch even wennen. Zo was Neelke De Groof niet meer de hoofdverantwoordelijke van het toernooi maar kreeg Jonas Dekoninck deze functie toebedeeld. Toch hielp Neelke steeds met het treffen van de voorbereidingen.

De voorbereidingen liepen op zich zeer vlot. Er waren een honderdtal inschrijvingen wat een kleine teleurstelling was als je dit vergeleek met voorgaande edities. Echter, dit zorgde er wel voor dat de algemene planning niet heel moeilijk te maken was. Neelke en Jonas hebben deze puzzel op één avond in elkaar kunnen steken waarna Jonas de poules verdeelde en de laatste taken van de planning in orde bracht. Na de loting dienden er echter nog verschillende wijzigingen gemaakt te worden. Zo kwamen er clubs met afzeggingen, andere clubs hadden gewoon vergeten in te schrijven en sommige clubs wilden nog extra mensen inschrijven omdat de inschrijvingsmail bij hun in de spam terecht gekomen was. Een hele reorganisatie moest dus gebeuren. Uiteindelijk konden de meeste spelers wel nog deelnemen. Enkel sommige spelers konden niet meer deelnemen aan het toernooi gewoon omdat de verschillende disciplines al volzet waren en dit heel veel werk was om het te gaan herplannen. Daarnaast waren de uren ook al gecommuniceerd naar alle deelnemende spelers. Desalniettemin gaan we hier volgend jaar toch nog meer rekening moeten houden met de last-minute afwijzingen.

Naast de zaken rond de planning voor het toernooi, moesten er ook heel wat praktische zaken in orde gebracht worden. Zo moest de catering ook helemaal op poten gezet worden. De verantwoordelijken hiervoor waren Fien Van Boxem en Eveline Quintelier. Zij konden ook al rap op een leger van vrijwilligers rekenen die bereid waren om enkele uren mee te komen helpen in de cafetaria. Daarnaast waren er ook nog tellers nodig. Deze werden ook makkelijk gevonden door clubleden en ouders van jeugdspelers te contacteren. Zo hadden we 15 tellers gevonden gedurende heel de dag wat meer dan genoeg was. Tot slot moesten er ook nog enkele organiserende handen gevonden worden die de dag zelf mee hielpen alles draaiende te houden. Ook hier kon er gerekend worden op een enthousiast team vrijwilligers.

Na al het zoekwerk voor vrijwilligers en de planning van het toernooi moest alles op 18 november opgezet worden. Hier verliep het allemaal heel vlot en na 1.5 uur werk stonden alle velden, de tribunes, de geluidsinstallatie en de wedstrijdtafel opgezet. Er werden deze avond nog wel enkele zaken ontdekt die in orde gebracht moesten worden. Zo was er een communicatieprobleem omtrent wie de printer ging meenemen en waren er nog niet genoeg balpennen voorzien voor het toernooi. Gelukkig konden deze problemen relatief gemakkelijk opgelost worden doordat iedereen een aantal pennen mee ging nemen en Jonas de printer mee bracht.

De dag van het toernooi, 19 november 2022, werd er afgesproken met de catering om al om 8 uur aanwezig te zijn in de zaal. Hierdoor kon de printer nog opgezet en uitgetest worden en kon alles voor de catering opgezet worden in de cafetaria. Op deze moment begon Jonas, bezig aan zijn eerste toernooi als verantwoordelijke, wel wat stress te hebben zeker omdat er die morgen nog enkele afzeggingen waren wat zorgde voor nog wat extra planningswerk. Desalniettemin was iedereen klaar voor de 100 jeugdspelers en ouders te ontvangen voor een fantastisch jeugdtoernooi.

Om 8u45, een kwartier voor de start van het toernooi, zat de sporthal toch al goed vol! Alle spelers waren komen opdagen en we konden goed op tijd beginnen met het toernooi. De namen werden afgeroepen en het toernooi kon van start gaan. De -9-jarigen waren slechts met 5 en hadden één veldje nodig om hun toernooi af te werken. Hier namen slechts 2 jongens en 3 meisjes aan deel. Met de hulp van de tellers werd deze discipline feilloos afgewerkt en was er al een eerste winnaar van Rita Serveert bekend, namelijk Roos Lauwers. Bij de jongens was Bram Willems veruit de beste en won het toernooi met sprekend gemak. Verder werden -11JEA, -11JEB, -13JEA en -13JEB afgewerkt. Bij de -11JEA ging was het spannend tussen Tiebe Herbots en Julian Vanlooveren. Uiteindelijk eindigden de twee met evenveel punten, maar doordat Julian de onderlinge ontmoeting had gewonnen, won hij deze reeks. De -11JEB eindigde met een spannende finale tussen Fenne De Jonghe en Matts Verheyden. Maar uiteindelijk won Fenne met 30-25 en kan voegt hij zich toe aan het selecte kransje A-spelers van die leeftijd. Bij de 13JEA was Desai Parv de beste. Hij won al zijn matchen in de groep en dus ook meteen het toernooi. Bij de 13JEB won Maxim Van de Aa met spreken gemak zijn poule, maar in de finale had hij het heel wat moeilijker met Van Dhairya. Uiteindelijk won Maxim met 30-27.

De matchen van 9 uur waren gespeeld en alles was tot nu toe perfect gelopen. Ook voor de matchen van 11 is iedereen komen opdagen. Enkelingen hadden wel zich van locatie vergist of vonden de sporthal niet maar terwijl er moest gewacht worden op deze spelers konden er al andere matchen in de poule gespeeld worden. Voor de dubbels waren er vaak een beperkt aantal inschrijvingen waardoor heel wat disciplines samengenomen moesten worden om een leuk aantal matchen te voorzien voor de deelnemende jeugd. Zo werden alle -11J samengenomen en ontstond er een -11JDAB reeks. Hier wonnen Divam Varia en Varma Om de A-reeks. Matts Verheyden en Jules Guldentops wonnen dan weer de B-reeks. Ook bij de -13-jarigen waren er veel problemen om aan genoeg matchen te komen. Hierdoor werden de jongens en meisjes van zowel de A als de B reeks samengenomen. Dit resulteerde in een hele hoop finales die gespeeld moesten worden. De winnaars waren bij de -13JDA Van Dhairya en Matton Sedes, bij de -13JDB Maxim Van der Aa en Ayden Vingerhoets en bij de -13MDB Megan Gobinath en Mehta Shonaya. Na al dit dubbelgeweld moesten er ook nog om 11 uur enkels gespeeld worden. Bij de -15JEA was Savani Raj overtuigend de sterkste door al zijn matchen in de groep te winnen. Bij de -15JEB was het heel wat spannender met een uiteindelijke finale tussen twee spelers van Olve. Hier was uiteindelijk Leandro Van der Stighelen aan de beurt.

Om 13 uur begon het kleinste blok aan hun toernooi. Op dit uur waren er namelijk maar 7 velden nodig om alle matchen gespeeld te krijgen. Dit kwam juist goed uit aangezien de enkels van 11 uur een beetje uitliepen. Hier werd er ge-enkeld door zowel de -11M en -13M. De -11 was slechts met één speelster waardoor zij moest meedoen met de oudere -13 jarigen (zowel A als B). Bij de A spelers won Jana Wyns overtuigend en bij de B spelers won Mehta Nishka nipt van Mehta Shonaya, de winnaar van de dubbel, met 30-25. Ook de oudere meisjes moesten op dit moment dubbel. De -15M en -18M werden ook samengenomen omwille van het lage aantal inschrijvingen. Bij de -15MA won uiteindelijk Enikö Ghys en Margot Andriessen. Bij de -18MDA wonnen Lotte Pilaet en Savani Jiya supernipt van Esha Patel en Ziya Patel. Het werd namelijk 30-29 in het voordeel van Lotte en Savani! Dit was dan ook het laatste wapenfeit van de wedstrijden om 13 uur.

Om 15 uur begonnen de oudste spelers aan hun toernooi. Bij de 18MEA won Savani Jiya en bij de 18MEB won Mila De Weerdt aangezien zij de enige B-speelster was op dit toernooi. Bij de 18JDAB wonnen Cedric Besters en Patel Mann door al hun matchen te winnen in de groep en ook in de finale sterk te spelen tegen Joren Schroots en Ruben Aerts.

Tot slot, gin om 17u de disciplines met het grootste aantal inschrijvingen van start namelijk de -18JEA en de -18JEB. In de -18JEA was Cedric Besters veruit de sterkste. Zowel in de groepsfase als de finalepoule won hij al zijn matchen. Bij de -18JEB won Bram Ceulemans zowel de groepsfase als de finalepoule. Uiteindelijk was het toernooi rond 19u30 gedaan. Het is voornamelijk uitgelopen doordat de laatste poulematchen bij de -18-jarigen wat is uitgelopen. Zeker omdat de winnaar beslist werd in een finalepoule. Dit was echter geen probleem voor de organisatie aangezien één zaal al volledig opgeruimd kon worden terwijl de finales werden afgewerkt.

Over het algemeen is het toernooi dus vlekkeloos verlopen. Zowel in de zaal als in de cafetaria zijn er geen grote verrassingen gebeurd. Er vonden ook geen blessures tijdens het toernooi plaats. Dus over het algemeen kan er gesproken van een zeer geslaagde editie en kijkt Rita Serveert al verder naar volgend jaar om het toernooi weer te kunnen organiseren met nog meer spelers en nog meer enthousiasme!